جستجوی فونت فارسی

فونت های برتر سال 1399 از نگاه فونت نگار

فونت نگار از سال 1396 فعالیت خود را شروع کرد .

در سال های گذشته همواره سعی کردیم بهترین امکانات را برای کاربران فراهم کنیم تا کاملترین بانـک جستجوی هوشمند فونت فارسی از نظر اطلاعات و فراوانی فونت فارسی باشیم .

فونت های برتر سال 1399 از نگاه کاربران فونت نگار چه فونت هایی بودند ؟
فونت های برتر سال 1399 از نگاه کاربران فونت نگار چه فونت هایی بودند ؟

فونت های برتر سال 1399 از نگاه کاربران فونت نگار چه فونت هایی بودند ؟

  1. فونت ایران نستعلیق – حدود 165,200 بازدید
  2. فونت وزیر – حدود 42,400 بازدید
  3. فونت یکان – حدود 27,700 بازدید
  4. فونت آوینی – حدود 19,300 بازدید
  5. فونت اردیبهشت – حدود 15,900 بازدید
  6. فونت نیریزی – حدود 13,500 بازدید
  7. فونت ثلث میرعماد – حدود 9,800 بازدید
  8. فونت ایران سنس – حدود 9,300 بازدید
  9. فونت ماشین تحریر – حدود 7,400 بازدید
  10. فونت شکاری – حدود 6,100 بازدید

امید است این اطلاعات آماری بتواند کمک ناچیزی به طراحان فونت فارسی کرده باشد .

5/5 - (4 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :