• با ایجاد حساب کاربری در فونت نگار از امکانات کامل سیستم فونت نگار استفاده کنید .
  • جهت پیدا کردن نتایج کلی از یک نوع خاص از فونت ها ، حالت آن را جستجو کنید . مثلا جهت پیدا کردن فونتهای گرافیکی کلمه "گرافیکی" را جستجو کنید .
  • در مواردی که نتایج یافت شده بسیار هستند کلمه فونت را قبل از نام فونت اضافه کنید ، مثلا : عبارت “ فونت نستعلیق ” نتیجه بهتری نسبت به “ نستعلیق ” دارد .

به پیشنهاد فونت نگار