جستجوی فونت فارسی

بروزرسانی

فونت نگار بروز رسانی شد!

فونت نگار بروز رسانی شد!

با توجه به گزارش های ارسالی شما در رابطه با بهبود عملکرد سامانه فونت نگار موارد گزارش شده با توجه به رفتار شناسی کاربران به شرح زیر بروز رسانی شد! بهبود سرعت پردازش و مشاهده وبسایت افزوده شدن امکان دانلود نسخه های متفاوت یک فونت افزوده شدن تاریخ آخرین بروز رسانی فونت نمایش و معرفی […]